haizhiyuan

커뮤니케이션

영업 핫라인:+86-536-5031988

국내 비즈니스 부서:+86-536-5031988+86-15866500588
국제 비즈니스 부서:+86-536-5100817+86-15689883817
불만 사항 핫라인:+86-15095188631(Li)

팩스:+86-536-5319199

Mail:haizhiyuan2018@gmail.com

주소 : 중국 산둥성 Shouguang City South Wensheng Street West Xing'an Road

 

게시판

작성 어플명 :
게시판
설명 :
高德地图 - DIY我的地图

커뮤니케이션

 

주소 : 중국 산둥성 Shouguang City South Wensheng Street West Xing'an Road
영업 핫라인:
+86-536-5031988
국내 비즈니스 부서:

0536-5228828; +86-15866500588
국제 비즈니스 부서:

+86-536-5100817; +86-15698883817

불만 사항 핫라인:+86-15095188631(Li)
팩스: 0536-5319199

메시지:haizhiyuan2018@gmail.com

게시판


Weifang Haizhiyuan 화학 유한 회..  Powered by:300.cn 鲁ICP备19017211号